Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a WEBSHOPON keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató vállalati portálján vagy ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, e-mail-ben vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

 

Tájékoztató adatok (Szolgáltató)

A cég adatai:  Név:Á La Carte Galéria Kft – 1132 Budapest, Visegrádi. u.15. Fszt. 1.

Cégjegyzékszám:          Cg 01 09 356376

Adószám:                     13374376-2-41

Képviseli:                      Fixlné Demel Katalin – Ügyvezető

 

A vállalati portál használata

Kérjük Önt, hogy amennyiben aktív felhasználója, vásárlója szeretne lenni áruházunknak, figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeket, illetve vásárlói tájékoztatónkat és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők között, írásban kötött szerződésnek minősül a 17/1999 (II.5) Korm. rendelet alapján. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (rendelésszám) iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető. A vállalati portálunkon az ott fellelhető információk megismerése, keresése, az ott ismertetett termékek és szolgáltatások megrendelése kizárólag szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára lehetséges.

 

Megrendelés

Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően, a Kosár tartalmának megrendelésre ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A rendelések beérkezése után minden vevőt felhívunk, hogy személyesen egyeztessük a rendelt burkolat pontos mennyiségét és rendelési idejét. A megrendeléskor kapott visszaigazoló e-mail csupán egy automatikus üzenet küld a rendszer. Partnerünk vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően kötelesek vagyunk részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a WEBSHOP ajánlati kötöttsége, illetve a partnerünk vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Előleg befizetése szükséges minden olyan termék esetében, amely rendelésre (külföldi vagy belföldi) érkezik. Az előleg befizetését banki átutalással van lehetőségük rendezni. Amennyiben a külső feltételek megváltoznának (pl. határzár vagy áruforgalom leállítása miatt a termék beérkezése bizonytalanná válik) az előleget visszafizetjük. Ezzel ellentétben, ha üzletünk teljesíti a jelzett rendelési időt, de a vásárló el akar állni a rendeléstől, úgy a befizetett előleget nem áll módunkban visszafizetni. Az egyeztetés után a vevő számára díj-értesítőt küldünk, amely tartalmazza üzletünk számlaadatait és a megrendelt termékeket tételenként. A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.  A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Árak

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó/bruttó m2 ár. A vállalati portálon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel vagy a Partner részére elektronikus vagy nyomtatott úton megküldött ajánlat kiadásával egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A vállalati portálon kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a vállalati portálon felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a visszaigazoláson szereplő, helyes árat érvényesítjük. Amennyiben a vállalati portálon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

 

Szállítás feltételei

Az áru átvétele történhet személyesen telephelyünkön, vagy házhoz szállítással. Ha a szerződésben vállalt kötelezettségét a Szolgáltató azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

 

Áruátvétel

Megrendelő tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni Szállító felé. Ennek elmulasztása esetén Szállító nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben harmadik fél szállító járművével kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Megrendelő ellenőrizni köteles. Sérült csomag esetén jelezze a raktárosnak vagy fuvarosnak, vagy  ne vegye át a csomagot. Utólag reklamációt a csomag fizikai sérüléséről nem áll módunkban elfogadni.

 

Áru visszavétele

Ez a lehetőség csak az újra értékesíthető árura vonatkozik és ami nálunk készleten van, tehát nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok, egyedi rendelések, amennyiben az adott termék nem szűnt meg de csomagolása megváltozott, az általunk konkrét vevői megrendelésre behozott, készleten nem tartott termékek, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik az általunk forgalmazott csomagolási egységgel, nem a WEBSHOP-tól származik stb. A visszavásárlási igényt WEBSHOP bírálja el. Áru visszavétel az eredeti számlázott ár  25 % levonása mellett történik.

Elállás joga (távollévők között létrejött szerződés esetén)

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) illetve a 213/2008. (VIII. 29.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Internetes vásárlás esetében a Fogyasztóvédelmi Törvény lehetővé teszi a vásárlástól való elállást. A webshopon vásárolt termék megérkezésétől számított 14 napon belül a vevőnek joga van visszaküldeni a terméket az eladóhoz.

Feltételek az elállási jog gyakorlatával kapcsolatban:

Az elállási jog alól kivételt képeznek azok a termékek, amelyeket a Burkolatbolt.com külföldről, a gyárból szerez be a vevő rendelésére.

A terméket eredeti csomagolásában, szakszerűen szállítva kell visszajuttatni az eladóhoz. Ezen szállítás költsége a vevőt terheli.

Sérült termék visszavételére nincs lehetőség. A visszaküldött termékeket és azok sértetlenségét átvételkor ellenőrizzük.

A visszaküldött termék vételárát az eladó 30 napon belül visszautalja a vevő részére.

Elállási nyilatkozat INNEN letölthető.

 

Garancia

Vállalati portálunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze írásban  e-mail-ben [email protected] . A reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. A vállalati portálunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

Termékekre gyártótól függően a jogszabályokban meghatározott garanciát vállalunk. Termék meghibásodása esetén a megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

 

Fizetési feltételek

Partner és a Szállító közötti szerződés keretében lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szállító. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szállító késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

 

Árutájékoztató

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a burkolatbolt munkatársaitól, illetve egyes esetekben a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – a magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a vásárló véletlenül nem kapná kézhez, az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a vásárlónak vállalati portálunkon található bármely áru minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatai a következő pontban találhatók.

 

Ügyfélszolgálat – online

Főoldal

Szerzői jog, adatvédelem

A vállalati portál oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A https://burkolatbolt.com/ WEBSHOP vállalati portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

 

Adatkezelési információ

A regisztráció során megadott adatok gyűjtésének, tárolásának célja a folyamatos kommunikáció üzleti partnereinkkel. Adatai biztonsága rendkívül fontos számunkra. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy adataiban rongálást, módosítást ne alkalmazhassanak, azok harmadik fél részére semmilyen formában hozzáférhetők ne legyen. Az adatokat kezelő munkatársaink titoktartásra kötelezettek.

A honlap használatával Ön elfogadja adatvédelmi nyilatkozatunkat és hozzájárul ahhoz, hogy adatai ügyfeleket nyilvántartó adatbázisunkban szerepeljen, kereskedelmi ügyletek esetén megadott elérhetőségein felvegyük Önnel a kapcsolatot, illetve ajánlatot juttassunk el az Ön számára.

Tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, tároljuk. Cégünket törvény kötelezi egyes dokumentumok minimum 5 évig tartó megőrzésére, ennek eleget teszünk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél (pl: szállító cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ezen alvállalkozók nem jogosultak az Ön adatainak eltárolására, továbbadására, saját célú felhasználására.

Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek eleget teszünk. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (2011. évi CXII.tv.) valamint a Direkt markering törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint Ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatai (név, cím, telefonszám, e-mail) a https://burkolatbolt.com/ WEBSHOP mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatása önkéntes. Adatai törlését kérheti e-mail-ben vagy levélben

 

Egyebek

A https://burkolatbolt.com/ WEBSHOP Vállalati portálja Microsoft Windows server 2003 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A portálon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A https://burkolatbolt.com/ WEBSHOP nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Partnerünket terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosíthatja. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A https://burkolatbolt.com/ WEBSHOP jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Budapesti Járás Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

Budapest, 2024.03.20